Palautuminen on päivittäin tapahtuva henkinen ja fyysinen prosessi, jossa keho palautuu kuormitusta edeltäneeseen tasapainotilaan. Palautumiseen ei välttämättä tule kiinnittäneeksi juurikaan huomiota, jos siinä ei ole ongelmia. Palautumisen tärkeyden huomaakin ehkä vasta pitkittyneen sairastelun, ylikunnon, univaikeuksien, uupumisen tai muiden mielenterveysongelmien kautta. Tietoiseen palautumiseen kannattaisi kuitenkin uhrata päivittäin ajatus tai kaksi, sillä riittävä palautuminen varmistaa, että ihminen selviytyy päivittäisestä kuormituksesta, on elinvoimainen ja terve niin henkisesti kuin fyysisesti.

Mistä sitten tietää, onko palautunut riittävästi? Palautumisen tarkkailu vaatii oman kehon tuntemusten seuraamista. Väsymys, uniongelmat ja jaksamiseen liittyvät ongelmat ovat varmasti yleisimmät heikkoon palautumiseen liittyvät oireet. Urheilijan huonosta palautumisesta kertoo suorituskyvyn heikkeneminen treenien aikana. Laitteilla, jotka mittaavat sykevälivaihelua, voi seurata tarkastikin omaa palautumistaan, sillä sykevälianalyyseilla palautumisesta saa tarkkaa dataa. Myös tavallisella sykemittarilla voi seurata omaa palautumistaan. Kohonnut leposyke on usein merkki siitä, että palautumisessa on jotain pielessä.

Uni palauttaa fyysisestä, henkisestä ja kognitiivisesta kuormituksesta. Uni on myös hyvä mittari omalle kuormittuneisuudelle, sillä univaikeudet kertovat yleensä stressistä tai kuormituksesta elämässä. Hyvin nukkuminen ei kuitenkaan ole riittävä keino palautua päivän kuormituksesta, vaan kokonaisvaltaisen palautumisen kannalta on tärkeää harrastaa liikuntaa, huolehtia ihmissuhteista ja tehdä asioita, jotka tuovat vastapainoa esimerkiksi työlle.

Liikunnan harrastaminen palautumisen näkökulmasta on uskomattoman hyödyllistä. Jo lyhytkestoinen liikkuminen päivittäin aiheuttaa hyvän kierteen, jolla on positiivisia vaikutuksia terveyteen, mielialaan ja yöuniin. UKK-insituutin uudistuneiden suositusten mukaan jo muutaman minuutin kestoisella liikunnalla voi saavuttaa terveyshyötyjä. Hyötyliikunta, kävely ja taukojumppa kunniaan siis! Liikunta lisää fyysisiä ja henkisiä voimavaroja, helpottaa työstä irrottautumista ja vähentää stressiä, psyykkistä kuormittuneisuutta ja työuupumusta. Liikunnan ja unen toisiaan tehostava vaikutus kannattaa huomioida palautumisessa. Liikunnan harrastaminen auttaa parantamaan unen laatua esimerkiksi syventämällä unta, ja toisaalta uni auttaa palautumaan liikunnan kuormituksesta.

Me Loigoalla haluamme tehdä palautumisesta entistä laadukkaampaa infrapunalämmön hyötyjen avulla. Ohjatun liikuntaharjoituksen tekeminen infrapunalämpömaton päällä tukee kokonaisvaltaista palautumista tehokkaasti. Infrapunasäteily tuntuu lämpönä iholla ja ihonalaisissa kudoksissa. Lämpösäteilyn vaikutuksesta keho alkaa hikoilla, syke nousee, ääreisverenkierto tehostuu ja verenpaine laskee kuten kevyessä liikunnassa. Infrapunasäteilyn on todettu laajentavan ääreisverisuonia, mikä auttaa palautumaan ja lievittää myös kipuja. Loigoan harjoitusohjelmista voit valita fiilikseen sopivan tavan palautua päivän kuormituksesta. Loigoa movement -harjoitukset edistävät lihasten palautumista, parantavat liikkuvuutta ja rentouttavat hengitysharjoitusten ja syvävenyttelyn avulla. Matto soveltuu hyvin moneen muuhunkin liikuntaan, kuten joogaan, pilatekseen ja venyttelyyn.

Maton päällä voi myös ihan vain makoilla eli loikoa, niin kuin me sanomme. Silloinkin infrapunalämmön terveysvaikutukset ovat ulottuvillasi. Loikoilu ja rentoutuminen vaikuttavat positiivisesti myös mieleen. Rentoutuminen vähentää jännitystiloja ja tehostaa kehon voimavarojen palautumista. Unen ja levon laatu paranee, syvenee ja pitenee. Koko terveys ja suorituskyky parantuvat. Kyky rentoutua voi myös helpottaa tilapäisesti kuormittavaa tilannetta tai univajetta.

Kirjoittanut Anni